ສະຖິຕິບັນຊີລາຍຊື່ເຂົ້ານຳໃຊ້ບັນດາລະບົບ ລະບົບຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ Email


ກັບຄືນ
ກະຊວງ ຈຳນວນ
ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ 1387
ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກ 408
ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການທົງທຶນ 215
ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ 18
ກະຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ 43
ຫ້ອງວ່າການປະທານປະເທດ 1
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ 17
ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ 0
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ 0
ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ 200
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 0
ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ 1042
ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ 7
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ 0
ກະຊວງພາຍໃນ 0
ກະຊວງຍຸຕິທໍາ 73
ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ 0
ຄະນະກວດກາພັກ-ອົງການກວດກາລັດ 0
ສະພາແຫ່ງຊາດ 108
ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ 0
ກະຊວງສືກສາທິການ ແລະ ກິລາ 0
ສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ 0
ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 0
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ ສັງຄົມ 7
ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ 0
ກະຊວງການເງິນ 0
ຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກ 0
ຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກ 0
ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກ 209
ຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ 10
ສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ 0
ສະຖາບັນການເມືອງການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ 17
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ 0
ສະຖາບັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 0
ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ 56
ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ 0
ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ 0
ສະຫະພັນນັກຮົບເກົ່າແຫ່ງຊາດລາວ 0
ອື່ນໆ 71