ສະຖິຕິບັນຊີລາຍຊື່ເຂົ້ານຳໃຊ້ບັນດາລະບົບ ລະບົບເຄືອຂ່າຍພາກລັດ G-net


ກັບຄືນ
ກະຊວງ ຈຳນວນ
ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ 0
ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກ 1
ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການທົງທຶນ 1
ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ 1
ກະຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ 1
ຫ້ອງວ່າການປະທານປະເທດ 0
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ 1
ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ 0
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ 0
ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ 0
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 1
ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ 1
ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ 1
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ 1
ກະຊວງພາຍໃນ 1
ກະຊວງຍຸຕິທໍາ 1
ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ 1
ຄະນະກວດກາພັກ-ອົງການກວດກາລັດ 0
ສະພາແຫ່ງຊາດ 0
ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ 0
ກະຊວງສືກສາທິການ ແລະ ກິລາ 1
ສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ 0
ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 1
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ ສັງຄົມ 1
ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ 1
ກະຊວງການເງິນ 1
ຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກ 0
ຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກ 0
ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກ 0
ຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ 0
ສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ 0
ສະຖາບັນການເມືອງການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ 1
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ 0
ສະຖາບັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 0
ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ 0
ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ 0
ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ 0
ສະຫະພັນນັກຮົບເກົ່າແຫ່ງຊາດລາວ 0
ອື່ນໆ 0