ກັບຄືນ
ລ/ດ e-office Email G-chat G-share G-net G-web VC
ເມືອງທ່າແຂກ 0 0 6 0 0 0 0
ເມືອງມະຫາໄຊ 0 0 3 0 0 0 0
ເມືອງໜອງບົກ 0 0 107 107 0 0 0
ເມືອງຫີນບູນ 0 0 3 0 0 0 0
ເມືອງຍົມມະລາດ 0 0 4 0 0 0 0
ເມືອງບົວລະພາ 0 0 4 0 0 0 0
ເມືອງນາກາຍ 0 0 4 0 0 0 0
ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ 0 0 4 0 0 0 0
ເມືອງໄຊບົວທອງ 0 0 4 0 0 0 0
ເມືອງຄູນຄຳ 0 0 4 0 0 0 0
ພະແນກ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ 0 0 37 0 0 0 26
ພະແນກ ພາຍໃນ 0 0 4 0 0 0 0
ພະແນກ ຍຸຕິທຳ 0 0 4 0 0 0 0
ກອງບັນຊາການ ປກຊ 0 0 1 0 0 0 0
ພະແນກ ການເງິນ 0 0 4 0 0 0 0
ພະແນກ ສາທາລະນະສຸກ 0 0 4 0 0 0 0
ພະແນກ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 0 0 4 0 0 0 0
ພະແນກ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 0 0 5 0 0 0 0
ພະແນກ ການຕ່າງປະເທດ 0 0 30 0 0 0 0
ກອງບັນຊາການ ປກສ 0 0 1 0 0 0 0
ພະແນກ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ 0 0 4 0 0 0 0
ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 0 0 4 0 0 0 0
ພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ 0 0 4 0 0 0 0
ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ 0 0 3 0 0 0 0
ພະແນກ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ 0 0 4 0 0 0 0
ພະແນກ ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ 0 0 4 0 0 0 0
ພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 0 0 4 0 0 0 0
ຫ້ອງວ່າການແຂວງ 0 0 77 0 1 0 8
ອື່ນໆ 82 315 99 122 0 0 0