ກັບຄືນ
ລ/ດ e-office Email G-chat G-share G-net G-web VC
ເມືອງຈັນທະບູລີ 0 0 56 0 0 0 0
ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ 0 0 33 0 0 0 0
ເມືອງປາກງື່ມ 0 0 39 0 0 0 0
ເມືອງນາຊາຍທອງ 0 0 210 0 0 0 0
ເມືອງສັງທອງ 0 0 44 0 0 0 0
ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ 0 0 54 0 0 0 0
ເມືອງສີສັດຕະນາກ 0 0 48 0 0 0 0
ເມືອງໄຊເສດຖາ 0 0 41 0 0 0 0
ເມືອງໄຊທານີ 0 0 50 0 0 0 0
ພະແນກ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ 0 0 39 0 0 0 3
ພະແນກ ພາຍໃນ 0 0 40 0 0 0 0
ພະແນກ ຍຸຕິທຳ 0 0 24 0 0 0 0
ກອງບັນຊາການ ປກຊ 0 0 0 0 0 0 0
ພະແນກ ການເງິນ 0 0 58 0 0 0 0
ພະແນກ ສາທາລະນະສຸກ 0 0 1 0 0 0 0
ພະແນກ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 0 0 1 0 0 0 0
ພະແນກ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 0 0 2 0 0 0 0
ພະແນກ ການຕ່າງປະເທດ 0 0 24 0 0 0 0
ກອງບັນຊາການ ປກສ 0 0 276 0 0 0 0
ພະແນກ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ 0 0 15 0 0 0 0
ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 0 0 1 0 0 0 0
ພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ 0 0 1 0 0 0 0
ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ 0 0 1 0 0 0 0
ພະແນກ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ 0 0 1 0 0 0 0
ພະແນກ ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ 0 0 1 0 0 1 0
ພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 0 0 43 0 0 0 0
ຫ້ອງວ່າການແຂວງ 0 0 74 0 1 0 1
ອື່ນໆ 1478 7 143 184 0 0 0