ກັບຄືນ
ລ/ດ e-office Email G-chat G-share G-net G-web VC
ໂພນໂຮງ 0 0 0 0 0 0 0
ນະຄອນປາກເຊ 0 0 22 0 0 0 0
ເມືອງ ຊະນະສົມບູນ 0 0 1 0 0 0 0
ເມືອງ ບາຈຽງຈະເລີນສຸກ 0 0 164 0 0 0 0
ເມືອງ ປາກຊ່ອງ 0 0 1 0 0 0 0
ເມືອງ ປະທຸມພອນ 0 0 182 0 0 0 0
ເມືອງ ໂພນທອງ 0 0 160 0 0 0 0
ເມືອງ ຈຳປາສັກ 0 0 172 0 0 0 0
ເມືອງ ສຸຂຸມາ 0 0 88 0 0 0 0
ເມືອງ ມູນລະປະໂມກ 0 0 57 0 0 0 0
ເມືອງ ໂຂງ 0 0 1 0 0 0 0
ພະແນກ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ 0 0 47 0 0 1 82
ພະແນກ ພາຍໃນ 0 0 1 0 0 0 0
ພະແນກ ຍຸຕິທຳ 0 0 1 0 0 0 0
ກອງບັນຊາການ ປກຊ 0 0 1 0 0 0 0
ພະແນກ ການເງິນ 0 0 1 0 0 0 0
ພະແນກ ສາທາລະນະສຸກ 0 0 1 0 0 0 0
ພະແນກ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 0 0 1 0 0 0 0
ພະແນກ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 0 0 111 0 0 0 0
ພະແນກ ການຕ່າງປະເທດ 0 0 17 0 0 0 0
ກອງບັນຊາການ ປກສ 0 0 1 0 0 0 0
ກອງບັນຊາການ ປກສ 0 0 0 0 0 0 0
ພະແນກ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ 0 0 21 0 0 0 0
ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 0 0 5 0 0 0 0
ພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ 0 0 27 0 0 0 0
ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ 0 0 1 0 0 0 0
ພະແນກ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ 0 0 19 0 0 0 0
ພະແນກ ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ 0 0 45 0 0 0 0
ພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 0 0 68 0 0 0 0
ຫ້ອງວ່າການແຂວງ 0 0 8 0 1 1 5
ອື່ນໆ 0 298 294 98 0 1 69