ກັບຄືນ
ລ/ດ e-office Email G-chat G-share G-net G-web VC
ຫ້ອງການກະຊວງ 0 0 23 0 0 0 3
ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ 0 0 12 0 0 0 0
ກົມກວດກາ 0 0 9 0 0 0 0
ກົມການເງິນ 0 0 13 0 0 0 0
ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ 0 0 15 0 0 0 0
ກົມສື່ມວນຊົນ 0 0 13 0 0 0 0
ກົມສີລະປະການສະແດງ 0 0 8 0 0 0 0
ກົມມໍລະດົກ 0 0 11 0 0 0 0
ກົມວິຈິດສີນ 0 0 14 0 0 0 0
ກົມວັດທະນະທໍາມະຫາຊົນ 0 0 11 0 0 0 0
ກົມວັນນະຄະດີ ແລະ ພິມຈໍາໜ່າຍ 0 0 6 0 0 0 0
ກົມຮູບເງົາ 0 0 13 0 0 0 0
ກົມຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ 0 0 12 0 0 0 0
ກົມໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ 0 0 14 0 0 0 0
ກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ 0 0 40 0 0 0 0
ສະຖາບັນສື່ມວນຊົນ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ 0 0 16 0 0 0 0
ສະຖາບັນວິຈິດສິນແຫ່ງຊາດ 0 0 19 0 0 0 0
ໜັງ​ສື​ພິມ​ພາ​ສາ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ 0 0 22 0 0 0 0
ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ 0 0 45 0 0 0 0
ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ 0 0 31 0 0 0 0
ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ 0 0 26 0 0 0 0
ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ 0 0 17 0 0 0 0
ກອງສີລະປະກອນແຫ່ງຊາດ 0 0 9 0 0 0 0
ຫໍສະໝຸດແຫ່ງຊາດ 0 0 13 0 0 0 0
ຫໍວັດທະນະທໍາແຫ່ງຊາດ 0 0 10 0 0 0 0
ຫໍພິພິທະພັນແຫ່ງຊາດ 0 0 10 0 0 0 0
ໂຮງຮຽນສີລະປະແຫ່ງຊາດ 0 0 34 0 0 0 0
ວາລະສານວັນນະສິນ 0 0 7 0 0 0 0
ກອງບູຮານວິທະຍາ 0 0 7 0 0 0 0
ສູນວັດທະນະທຳເດັກ 0 0 4 0 0 0 0
ກອງກາຍຍະສີນແຫ່ງຊາດ 0 0 7 0 0 0 0
ສຳນັກພິມ ແລະ ຈຳໜ່າຍປື້ມແຫ່ງລັດ 0 0 11 0 0 0 0
ກອງລະຄອນແຫ່ງຊາດ 0 0 15 0 0 0 0
ຂັ້ນກະຊວງ 0 0 0 0 1 0 0
ອື່ນໆ 781 7 45 24 0 0 0