ກັບຄືນ
ລ/ດ e-office Email G-chat G-share G-net G-web VC
ເມືອງໄກສອນ ພົມວິຫານ 0 0 26 0 0 0 0
ເມືອງອຸທຸມພອນ 0 0 12 0 0 0 0
ເມືອງອາດສະພັງທອງ 0 0 18 0 0 0 0
ເມືອງພີນ 0 0 19 0 0 0 0
ເມືອງເຊໂປນ 0 0 23 0 0 0 0
ເມືອງນອງ 0 0 22 0 0 0 0
ເມືອງທ່າປາງທອງ 0 0 25 0 0 0 0
ເມືອງສອງຄອນ 0 0 23 0 0 0 0
ເມືອງຈຳພອນ 0 0 22 0 0 0 0
ເມືອງຊົນນະບູລີ 0 0 19 0 0 0 0
ເມືອງໄຊບູລີ 0 0 22 0 0 0 0
ເມືອງວິລະບູລີ 0 0 18 0 0 0 0
ເມືອງອາດສະພອນ 0 0 25 0 0 0 0
ເມືອງໄຊພູທອງ 0 0 20 0 0 0 0
ເມືອງພະລານໄຊ 0 0 16 0 0 0 0
ພະແນກ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ 0 0 40 0 0 1 3
ພະແນກ ພາຍໃນ 0 0 0 0 0 0 0
ພະແນກ ຍຸຕິທຳ 0 0 15 0 0 0 0
ກອງບັນຊາການ ປກຊ 0 0 0 0 0 0 0
ພະແນກ ການເງິນ 0 0 35 0 0 0 0
ພະແນກ ສາທາລະນະສຸກ 0 0 0 0 0 0 0
ພະແນກ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 0 0 0 0 0 0 0
ພະແນກ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 0 0 2 0 0 0 0
ພະແນກ ການຕ່າງປະເທດ 0 0 16 0 0 0 0
ກອງບັນຊາການ ປກສ 0 0 25 0 0 0 0
ພະແນກ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ 0 0 0 0 0 0 0
ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 0 0 0 0 0 0 0
ພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ 0 0 0 0 0 0 0
ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ 0 0 33 0 0 0 0
ພະແນກ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ 0 0 0 0 0 0 0
ພະແນກ ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ 0 0 0 0 0 0 0
ພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 0 0 0 0 0 0 0
ຫ້ອງວ່າການແຂວງ 0 0 86 0 1 0 0
ອື່ນໆ 69 6 71 664 0 1 0