ກັບຄືນ
ລ/ດ e-office Email G-chat G-share G-net G-web VC
ກົມໄອທີ 0 0 13 13 0 0 378
ກົມຄົ້ນຄວ້າສັງລວມ 0 0 35 28 0 0 0
ກົມບໍລິຫານ 0 0 41 39 0 0 0
ກົມເລຂານຸການ-ການນຳ 0 0 29 27 0 0 0
ກົມຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ 0 0 25 25 0 0 0
ກົມການເງິນ 0 0 21 22 0 0 0
ກົມກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງ 0 0 16 18 0 0 0
ກົມສຳເນົາເອກະສານ 0 0 21 20 0 0 0
ກົມທ້ອງຖິ່ນ-ຮາກຖານ 0 0 22 24 0 0 0
ກົມກວດກາ 0 0 15 14 0 0 0
ກົມຄຸ້ມຄອງເງິນບຳລຸງພັກ 0 0 13 14 0 0 0
ກົມພິພິທະພັນໄກສອນ ພົມວິຫານ ແລະ ອານຸສອນສະຖານ ຜູ້ນຳປະຕິວັດ 0 0 77 75 0 0 0
ສະພາທິດສະດີສູນກາງພັກ 0 0 13 0 0 0 0
ຂັ້ນກະຊວງ 0 0 0 4 0 0 0
ອື່ນໆ 237 0 5 133 0 0 0