ບົດນຳສະເໜີລະບົບ eOffice,Email ແລະ VC


ໄຟລ໌ແນບ (s):
​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ
ບົດນຳສະເໜີລະບົບ eOffice,Email ແລະ VC

ບົດນຳສະເໜີລະບົບ eOffice,Email ແລະ VC

 

ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ
ໜັງສືພິມ
ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ການຈັດຊື້ລະບົບ ສື່ສານພາກລັດ
ໜັງສືແຈ້ງເຊີນປະມູນ