ການພັດທະນາເວັບໄຊພາກລັດ, ມາດຕະຖານເວັບໄຊ ແລະ ການສ້າງ platfrom ຂອງພາກລັດ.


ໄຟລ໌ແນບ (s):
​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ
ບົດນຳສະເໜີG-web_update08012020
ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງສູນ ສລອ edit 30-12-2019

 

ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ
ໜັງສືພິມ
ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ການຈັດຊື້ລະບົບ ສື່ສານພາກລັດ
ໜັງສືແຈ້ງເຊີນປະມູນ