ກອງປະຊຸມສຳມະນາເຜີຍແຜ່ລະບົບບໍລິການພາກລັດປະຕູດຽວ (Gov-X) ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

28/03/2024

ກອງປະຊຸມສຳມະນາເຜີຍແຜ່ລະບົບບໍລິການພາກລັດປະຕູດຽວ (Gov-X) ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 22 ມີນາ 2024, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 04 (ຕຶກເຂດຮົ້ວ ສນຍ) ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາເຜີຍແຜ່ລະບົບບໍລິການພາກລັດປະຕູດຽວ (Gov-X) ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານບັນດາກະຊວງ/ອົງການທຽບເທົ່າ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ ທະວີສັກ ມະໂນທັມ, ຫົວໜ້າສູນບໍລິຫານລັດດິຈິຕອນ ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ. ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກບັນດາກະຊວງ/ອົງການທຽບເທົ່າເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດຈຳນວນ 48 ທ່ານ, ຍິງ 06 ທ່ານ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມສຳມະນາໃນຄັ້ງນີ້ ຈັດຂຶ້ນເພື່ອເຜີຍແຜ່ໃຫ້ບັນດາພະນັກງານຈາກບັນດາກະຊວງ, ອົງການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ນະຄອງຫຼວງວຽງຈັນໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງລະບົບບໍລິການພາກລັດປະຕູດຽວ (Gov-X) ທັງເປັນການເຜີຍແຜ່ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນການພັດທະນາລະບົບບໍລິການດິຈິຕອນ (Digital Government Services) ຢູ່ບັນດາກະຊວງ/ອົງການທຽບເທົ່າ ພ້ອມທັງປືກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບບໍລິການຂອງແຕ່ລະກະຊວງ/ອົງການທຽບເທົ່າ ເຂົ້າໃນລະບົບບໍລິການພາກລັດປະຕູດຽວ (Gov-X).

ໃນກອງປະຊຸມ ທ່ານ ປອ ທະວີສັກ ມະໂນທັມ ຫົວໜ້າສູນບໍລິຫານລັດໄດ້ຂື້ນນຳສະເໜີ ແລະ ລາຍງານສະພາບການພັດທະນາລະບົບບໍລິການດິຈິຕອນໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ໃນ ສປປ ລາວ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກງານການຫັນເປັນລັດຖະບານດິຈິຕອນຂອງລັດຖະບານ. ທ່ານໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນໃນການຫັນເປັນລັດຖະບານດິຈິຕອນ ເຊິ່ງທຸກພາກສ່ວນຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຮ່ວມມືກັນໃນການພັດທະນາລະບົບບໍລິການດິຈິຕອນຢູ່ຂະແໜງຕົນເອງ ໃນການໃຫ້ບໍລິການປະຊາຊົນ ແລະ ສັງຄົມ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ, ສະບາຍ ສະມາດກວດສອບ ແລະ ຕິດຕາມໄດ້.

ຫຼັງຈາກທ່ານ ປອ ທະວີສັກ ມະໂນທັມ ຫົວໜ້າສູນບໍລິຫານລັດດິຈິຕອນໄດ້ຂື້ນນຳສະເໜີ ແລະ ລາຍງານສະພາບການຫັນເປັນລັດຖະບານດິຈິຕອນໃນ ສປປ ລາວ ແລ້ວ. ທ່ານ ສຸກສະຫວັນ ທຳມະວົງ ຫົວໜ້າພະແນກລະບົບບໍລິການລັດດິຈິຕອນ, ສູນບໍລິຫານລັດດິຈິຕອນ ພ້ອມຄະນະໄດ້ນຳສະເໜີ ແລະ ສາທິດກ່ຽວກັບລະບົບບໍລິການພາກລັດປະຕູດຽວ (Gov-x) ທີ່ເປັນລະບົບສູນລວມຂໍ້ມູນ ແລະ ການບໍລິການຂອງພາກລັດ ທີ່ສັງລວມເອົາບັນດາລະບົບບໍລິການຂອງພາກລັດເຂົ້າມາໄວ້ໃນປະຕູດຽວ ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ປະຊາຊົນ, ພາກທຸລະກິດ ແລະ ພະນັກງານໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ ແລະ ການບໍລິການຂອງພາກລັດຜ່ານປະຕູດຽວເທິງເຄື່ອງໂທລະສັບມືຖືສະມາດໂຟນ. ປັດຈຸບັນລະບົບບໍລິການພາກລັດປະຕູດຽວ (Gov-X) ໄດ້ມີການເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນດາລະບົບຕ່າງໆ ຂອງແຕ່ລະກະຊວງຄື:

  1. ເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບກວດສອບສິດປະກັນສັງຄົມ LSSO ທີ່ໃຫ້ບໍລິການໃນການກວດສອບຂໍ້ມູນບັດປະກັນສັງຄົມຂອງຕົນໂດຍການປ້ອນລະຫັດບັດເຂົ້າລະບົບ, ລະບົບຈະສະແດງຂໍ້ມູນພື້ນຖານປະກັນສັງຄົມເຊັ່ນ: ຊື່ໂຮງໝໍ ແລະ ຂໍ້ມູນປະກັນຂອງຄູ່ສົມລົດ.
  2. ເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບຄັງປັນຍາລາວທີ່ເປັນລະບົບສື່ການຮຽນ-ການສອນແບບອອນລາຍ ເຊິ່ງຜູ້ໃຊ້ສາມາດເຂົ້າໄປຮຽນວິຊາຕ່າງໆ ຕັ້ງແຕ່ລະດັບ ປ1 ໄປຈົນຮອດ ມ7 ແລະ ມີຫຼັກສູດສໍາລັບການເພີ່ມທັັກສະໃນການສອນໃຫ້ກັບອາຈານ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ
  3. ເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບຖານຂໍ້ມູນວິສາຫະກິດແຫ່ງຊາດ NED ທີ່ໃຫ້ບໍລິການໃນການກວດສອບທະບຽນວິສາຫະກິິດຂອງບັນດາບໍລິສັດວິສາຫະກິດ, ບໍລິສັດ ແລະ ຫ້າງຮ້ານຕ່າງໆ ວ່າໄດ້ຈົດທະບຽນວິສາຫະກິດແລ້ວຫຼືບໍ່.
  4. ເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບຕິດຕາມເອກະສານ e-Doc Tracking ຂອງກະຊວງ ຕສ ເປັນລະບົບຕິດຕາມເອກະສານ ສາມາດຕິດຕາມວ່າເອກະສານດັ່ງກ່າວໄດ້ດຳເນີນການຢູ່ຂັ້ນຕອນໃດແລ້ວ
  5. ມີລະບົບແບບຟອມເອກະສານທາງການ G-Form ທີ່ໃຫ້ບໍລິການພະນັກງານລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ສາມາດດາວໂຫຼດ ແບບຟອມຮ່າງເອກະສານທາງການ.
  6. ເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບຕິດຕາມລົດເມ lao bus navi.
  7. ເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບຜັງເມືອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
  8. ເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບຕິດຕາມພັດສະດຸ, ກົມໄປສະນີ, ກຕສ

 

 

ລົງທະບຽນປະຊຸມ
ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ
ໜັງສືພິມ