ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ ເບີໂທລະສັບ: 021316600

Email: egov@mpt.gov.la

 

 

ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ
ສູນບໍລິຫານລັດດິຈິຕອນ