ປະຊຸມສຳມະນາເຜີຍແຜ່ການນຳໃຊ້ Laopedia
Event Titleປະຊຸມສຳມະນາເຜີຍແຜ່ການນຳໃຊ້ Laopedia
Agenda
Date Start2024-06-19
Time Start08:30 AM
Date End2024-06-19
Time End03:15 PM
Locationຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ4 ຕຶກໃນເຂດຮົ້ວ ສນຍ
Hostສລດ
Contract
Register Deadline2024-06-21
Click this link to register Click Register