ບົດ​ນຳ​ສະ​ເໜີຕ່າງໆ
ຄົ້ນ​ຫາ​ໃນ​ໜ້ານີ້

# ​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ
1 ການພັດທະນາເວັບໄຊພາກລັດ, ມາດຕະຖານເວັບໄຊ ແລະ ການສ້າງ platfrom ຂອງພາກລັດ.
2 ບົດນຳສະເໜີລະບົບ eOffice,Email ແລະ VC

 

 

ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ
ໜັງສືພິມ
ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ການຈັດຊື້ລະບົບ ສື່ສານພາກລັດ
ໜັງສືແຈ້ງເຊີນປະມູນ