ລະບົບ G-Share G-Drive


ໄຟລ໌ແນບ (s):
​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ
ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ ລະບົບG-Share, G-Drive Web Browser
ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ ລະບົບG-drive Desktop ເບື້ອງຕົ້ນ

ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດໂປຣແກຣມ G-share ຕາມລິ້້ງລຸ່ມນີ້:

 

ດາວໂຫຼດ ໂປຣແກຣມ G-Share (Android)

ດາວໂຫຼດ ໂປຣແກຣມ G-share (iOS)

ດາວໂຫຼດ ໂປຣແກຣມ G-share (Desktop)

 

 

ດາວໂຫຼດແບບຟອມເກັບກຳລາຍຊື່ພະນັກງານເຂົ້າໃສ່ລະບົບ G-Share G-Drive ຕາມລິ້້ງລຸ່ມນີ້:

ດາວໂຫຼດ ແບບຟອມເກັບກຳລາຍຊື່ພະນັກງານ

ວີດີໂອແນະນຳການນຳໃຊ້

 

ລົງທະບຽນປະຊຸມ
ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ
ໜັງສືພິມ