ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ
ຄົ້ນ​ຫາ​ໃນ​ໜ້ານີ້

# ​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ
1 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານເຕັກນິກການເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນລະບົບບໍລິຫານລັດ
2 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ລະບົບກການສື່ສານພາກລັດ-ສະບັບລາຍເຊັນ
3 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການເຄື່ອນໄຫວຂອງສູນບໍລິຫານລັດດິຈິຕອນ
4 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິຫານເອກສານ
5 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງເວັບໄຊ ກະຊວງ ປທສ
6 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ລະບົບຫ້ອງການທັນສະໄໝ ( e-office)
7 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ລະບົບເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດຂອງກະຊວງ ປທສ
8 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານເຕັກນິກເວັບໄຊຂອງພາກລັດ
9 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ລະບົບຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ ຂອງລັດຖະບານ

 

 

ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ
ໜັງສືພິມ