ລະບົບຫ້ອງການທັນສະໄໝ (E-Office)

ລະບົບຫ້ອງການທັນສະໄໝ (e-Office) ເປັນລະບົບ ການບໍລິຫານວຽກງານຫ້ອງການໃນຮູບແບບ ເອເລັກໂຕຣນິກ ເຊິ່ງ ເຮັດວຽກໃນຮູບແບບອອນລາຍ(Online System) ຜ່ານເວັບບຣາວເຊີ ແລະ ໂປຣແກຣມມືຖື (App) ປະກອບມີ ການຈັດເກັບບັນດາເອກະສານ  ຂາເຂົ້າ - ຂາອອກ ທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັນ, ລວມທັງການມອບໝາຍວຽກງານຂອງຫົວໜ້າກົມ->ພະແນກ, ຫົວໜ້າພະແນກ->ພະນັກງານວິຊາການ ແລະ ສາມາດຕິດຕາມວຽກງານໄປຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ ຂອງບຸກຄະລາກອນພາຍໃນອົງກອນ ແລະ ຍັງມີຕາຕະລາງການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງອົງກອນ.

 

ເວັບໄຊ: https://mtc.eoffice.la/security/login

ວີດີໂອ ແນະນຳລະບົບຫ້ອງການທັນສະໄໝ  e-Office

 

 

ລົງທະບຽນປະຊຸມ
ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ
ໜັງສືພິມ