ລະບົບສື່ສານພາກລັດ G-chat


ໄຟລ໌ແນບ (s):
​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ
ຂັ້ນຕອນການຕິດຕັ້ງ ແລະ ນຳໃຊ້ລະບົບ G-Chat for Android
ຂັ້ນຕອນການຕິດຕັ້ງ ແລະ ນຳໃຊ້ລະບົບ G-Chat for iOS
ຂັ້ນຕອນການຕິດຕັ້ງ ແລະ ນຳໃຊ້ລະບົບ G-Chat for Browser

ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດໂປຣແກຣມລະບົບສື່ສານພາກລັດ ຕາມລິ້້ງລຸ່ມນີ້:

 

ດາວໂຫຼດ ແລະ ຕິດຕັ້ງໂປຣແກຣ G-Chat (ສຳລັບແອນດອຍ)

ດາວໂຫຼດ ແລະ ຕິດຕັ້ງໂປຣແກຣ G-Chat (ສຳລັບໄອໂຟນ) New Version 

 

ດາວໂຫຼດແບບຟອມເກັບກຳລາຍຊື່ພະນັກງານເຂົ້າໃສ່ລະບົບ G-Chat ຕາມລິ້້ງລຸ່ມນີ້:

ດາວໂຫຼດ ແບບຟອມເກັບກຳລາຍຊື່ພະນັກງານ

 

ລົງທະບຽນປະຊຸມ
ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ
ໜັງສືພິມ