ເອກະສານນະໂຍບາຍ


ໄຟລ໌ແນບ (s):
​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ
ແບບຟອມ ເງິນອຸດໜູນ ລູກກຳພ້າ ແລະ ໝ້າຍ
ແບບຟອມ ຂໍຂື້ນທະບຽນສຳລັບຜູ້ເສຍອົງຄະຮາກຖານ
ແບບຟອມ ແຈ້ງຫຼຸດ
ແບບຟອມ ຂື້ນທະບຽນ ປະກັນສັງຄົມ ສຳລັບຜູ້ໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນລຽ້ງດູ
ແບບຟອມຂື້ນທະບຽນສຳລັບພະນັກງານລັດທະກອນ
ໃບສະເໜີ ຂໍເງິນອຸດໜູນ
ໃບຄຳຮ້ອງ ຂໍປຽນແປງຂໍ້ມູນ

ເອກະສານນະໂຍບາຍ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ

 

ລົງທະບຽນປະຊຸມ
ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ
ໜັງສືພິມ