ເອກະສານ ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ລະບົບບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ


ໄຟລ໌ແນບ (s):
​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ
ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ລະບົບ e-Office_ຂັ້້ນວິຊາການ_ 2019
ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ລະບົບ e-Office_ຂັ້້ນຄະນະພະແນກ_ 2019
ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ລະບົບ e-Office_ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ_ 22052019
ຄູ່ມືການນໍາໃຊ້ລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກ 15
ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ລະບົບ e-Office_ຂັ້້ນຄະນະກົມ_ 2019
ຄູ່ມືການນໍາໃຊ້ລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກຜ່ານໂທລະສັບ16

ເອກະສານ ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ລະບົບບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ

 

ລົງທະບຽນປະຊຸມ
ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ
ໜັງສືພິມ