ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນອາດສະຍາກຳທາງຄອມພິວເຕີ


ໄຟລ໌ແນບ (s):
​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນອາດສະຍາກຳທາງຄອມພິວເຕີ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນອາດສະຍາກຳທາງຄອມພິວເຕີ

 

ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ
ໜັງສືພິມ
ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ການຈັດຊື້ລະບົບ ສື່ສານພາກລັດ
ໜັງສືແຈ້ງເຊີນປະມູນ