ລະບົບຫ້ອງການທັນສະໄໝ (E-Office)

 

ລະບົບຫ້ອງການທັນສະໄໝ (e-Office) ເປັນລະບົບ ການບໍລິຫານວຽກງານຫ້ອງການໃນຮູບແບບ ເອເລັກໂຕຣນິກ ເຊິ່ງ ເຮັດວຽກໃນຮູບແບບອອນລາຍ(Online System) ຜ່ານເວັບບຣາວເຊີ ແລະ ໂປຣແກຣມມືຖື (App) ປະກອບມີ ການຈັດເກັບບັນດາເອກະສານ  ຂາເຂົ້າ - ຂາອອກ ທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັນ, ລວມທັງການມອບໝາຍວຽກງານຂອງຫົວໜ້າກົມ->ພະແນກ, ຫົວໜ້າພະແນກ->ພະນັກງານວິຊາການ ແລະ ສາມາດຕິດຕາມວຽກງານໄປຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ ຂອງບຸກຄະລາກອນພາຍໃນອົງກອນ ແລະ ຍັງມີຕາຕະລາງການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງອົງກອນ.

 

ເວັບໄຊ: https://e-office.gov.la/qlvbdh/main

ວີດີໂອ ແນະນຳລະບົບຫ້ອງການທັນສະໄໝ  e-Office

 

 

ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ
ໜັງສືພິມ
ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ການຈັດຊື້ລະບົບ ສື່ສານພາກລັດ
ໜັງສືແຈ້ງເຊີນປະມູນ