ກອງປະຊຸມສໍາມະນາລະດົມແນວຄິດ ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການ ພັດທະນາ ຕົວແບບລວມ ລະບົບເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນເປີດພາກລັດ, ບົດຮຽນລະບົບປະຕູຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ລະບົບນິເວດຂໍ້ມູນຈາກ ສ. ເກົາຫລີ (Seminar on Government Data Portal, Korean Data Portal, and Data Ecosystem: Korean Practi

26/03/2024

ກອງປະຊຸມສໍາມະນາລະດົມແນວຄິດ ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການ ພັດທະນາ ຕົວແບບລວມ ລະບົບເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນເປີດພາກລັດ, ບົດຮຽນລະບົບປະຕູຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ລະບົບນິເວດຂໍ້ມູນຈາກ ສ. ເກົາຫລີ (Seminar on Government Data Portal,  Korean Data Portal, and Data Ecosystem: Korean Practi

ໃນວັນທີ 19-20 ມີນາ 2024, ໄດ້ເປີດ ກອງປະຊຸມສໍາມະນາລະດົມແນວຄິດ ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການພັດທະນາ ຕົວແບບລວມ ລະບົບເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນເປີດພາກລັດ, ບົດຮຽນລະບົບປະຕູຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ລະບົບນິເວດຂໍ້ມູນຈາກ ສ. ເກົາຫຼີ (Seminar on Government Data Portal, Korean Data Portal, and Data Ecosystem: Korean Practice) ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 04 (ເຂດຮົ້ວ ຫສນຍ) ພາຍໃຕ້ ແຜນການຮ່ວມມື World Friend Korea ລະຫວ່າງ ສູນບໍລິຫານລັດດິຈິຕອນ (ສລດ), ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ, ສປປ ລາວ ຮ່ວມກັບ ອົງການສົ່ງເສີມອຸດສາຫະກໍາ ໄອທີ ແຫ່ງຊາດ (NIPA) ສ. ເກົາຫຼີ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມ ແມ່ນເພື່ອ:

  1. ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ຕໍ່ກັບ ແຜນການຊຸກຍູ້ການຫັນລັດຖະບານເປັນດິຈິຕອນ ລົງເລິກຂໍ້ມູນເປີດພາກລັດ (Open Government Data: OGD), ບົດຮຽນລະບົບປະຕູຂໍ້ມູນ ແລະ ລະບົບນິເວດຂໍ້ມູນ ຂອງ ສ. ເກົາຫຼີ ເພື່ອມາສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການພັດທະນາລະບົບຂໍ້ມູນເປີດພາກລັດ OGD ຂອງ ສປປ ລາວ.
  2. ນໍາສະເໜີ, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ ລະບົບປະຕູຖານຂໍ້ມູນບໍລິຫານລັດດິຈິຕອນ (e-Portal) ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ ປັບປຸງ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຂອງຂະແໜງການພາກລັດ ໃນການເຜີຍແຜ່ ບໍລິການດິຈິຕອນຂອງຂະແໜງການ ໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ.
  3. ນໍາສະເໜີສະພາບການ ພັດທະນາລະບົບ ບໍລິຫານ ແລະ ບໍລິການລັດດິຈິຕອນ (Digital Government) ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄວາມພ້ອມ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຫັນເປັນດິຈິຕອນ ພ້ອມປຶກສາຫາລືແລກປ່ຽນຄໍາຄິດຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບ ລະບົບປະຕູຂໍ້ມູນຂ່າວສານພາກລັດ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ຄຳຜາຍ ອິນທະຣາ, ຮອງຫົວໜ້າສູນບໍລິຫານລັດດິຈິຕອນ ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ. ໄດ້ເປັນກຽດສະເໜີບົດຮຽນຂອງ ສ. ເກົາຫຼີ ຂອງ ຊ່ຽວຊານ ທ່ານ ດຣ WanPyon KIM, ທີ່ປຶກສາຈາກ ອົງການ NIPA. ພ້ອມນັ້ນ ກໍ່ໄດ້ແລກປ່ຽນຄໍາເຫັນ ຢ່າງຝົດຝື້ນ ຈາກຜູ້ເຂົ້້າຮ່ວມຈາກບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງການທຽບເທົ່າອ້ອມຂ້າງ, ບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ ແລະ ສູນ ພາຍໃນກະຊວງ ຕສ ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ທັງໝົດຈຳນວນ 36 ທ່ານ.

ພາຍໃນກອງປະຊຸມ ໄດ້ມີການສະເໜີບົດຕ່າງໆ ດັ່ງນີ້:

  1. ບົດສະເໜີ ພາບລວມຂອງ ການພັດທະນາລະບົບບໍລິຫານລັດດິຈິຕອນ, ນິຕິກໍາ ແລະ ແຜນພັດທະນາລະບົບບໍລິການລັດດິຈິຕອນ.
  2. ບົດສະເໜີ ລະບົບປະຕູຂໍ້ມູນເປີດ (Open Data Portal (DATA.GO.KR))
  3. ບົດສະເໜີ ລະບົບນິເວດຂໍ້ມູນ (Data Ecosystem of Republic of Korea)
  4. ບົດສະເໜີ ນະໂຍບາຍດ້ານຂໍ້ມູນ (Open Government Data Policies in Republic of Korea)
  5. ບົດສະເໜີ ລະບົບບໍລິການພາກລັດປະຕູດຽວ (Gov-X) ແລະ ການບໍລິການດິຈິຕອນ.
  6. ບົດສະເໜີ ລະບົບປະຕູຂໍ້ມູນຂ່າວສານລາວ Laoportal ແລະ ການບໍລິການດິຈິຕອນ.

ໃນໄລຍະຜ່ານມາທາງກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ໄດ້ພະຍາຍາມພັດທະນາ ແລະ ສະໜອງລະບົບບໍລິການລັດແບບດິຈິຕອນ ຫັນໄປເປັນທັນສະໄໝ ໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດຕັ້ງພັກ ແລະ ລັດ ທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ລະບົບເຄືອຂ່າຍພາກລັດ (G-Net), ລະບົບຫ້ອງການທັນສະໄໝ (e-Office), ລະບົບການສື່ສານພາກລັດ (G-Chat), ລະບົບນໍາໃຊ້ເອກະສານຮ່ວມກັນຂອງພາກລັດ(G-Share/G-Drive), ລະບົບກອງປະຊມທາງໄກ (Video Conference), ລະບົບເວັບໄຊພາກລັດ (G-Web), Gov-X, ບໍລິການ QR Code, ລະບົບພາສາລາວ: ປ່ຽນຟອນ SACII-Unicode,  ວັດຈະນານຸກົມ ແລະ ລະບົບອຶ່ນໆ.

ລະບົບຂໍ້ມູນເປີດພາກລັດ Open Government Data ແມ່ນເປັນຊຸດຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມສໍຳຄັນຫຼາຍ ເພາະວ່າຂໍ້ມູນເປັນຊັບສິນທີ່ມີຄ່າ ແລະ ມີຄວາມສຳຄັນໃຫ້ທຸກຄົນ ຖ້າເຮົາຮູ້ຈັກນຳເອົາຂໍ້ມູນ ໄປໃຊ້ໃນການວິເຄາະ, ວິໄຈ, ອອກແບບທີີ່ຖືກຕ້ອງ ກໍ່ຈະໄດ້ມູມມອງໃໝ່ ກ້າວໄປເຖິງການພັດທະນາລະບົບຕອບສະໜອງແກ້ໄຂບັນຫາຕາມຄວາມເປັນຈິງ ສາມາດຊຸກຍູ້, ຂັບເຄື່ອນເສດຖະກິດ ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດໃຫ້ແກ່ ພາກລັດ, ພາກທຸລະກິດ ແລະ ສັງຄົມ. ສະນັ້ນ, ຂໍ້ມູນມີຫຼາຍປະເພດ ແລະ ຢູ່ຢ່າງກະແຈກກະຈາຍ ນໍາແຕ່ລະໜ່ວຍງານຂອງລັດ, ສະນັ້ນ ຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ນຳໃຊ້ ສາມາດຮູ້ໄດ້ວ່າ ຈະເຂົ້າໄປເອົາຂໍ້ມູນຢູ່ໃສ, ແຫຼ່ງໃດ, ພາກສ່ວນໃດ, ດ້ວຍວິທີໃດ. ສະນັ້ນ, ພາກລັດຄວນມີການຮ່ວມມືກັນເພື່ອພັດທະນາລະບົບຂໍ້ມູນເປີດຂອງພາກລັດ (Open Government Data  Platform) ເພື່ອສ້າງບັນຊີຂໍ້ມູນ, ສ້າງຊຸດຂໍ້ມູນ, ສັງລວມຂໍ້ມູນທັງໝົດເຂົ້ານໍາໃຊ້ຜ່ານປະຕູດຽວ ເພື່ອໃຫ້ພາກລັດ, ພາກທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນໄດ້ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນ ທີ່ຖືກຕ້ອງ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ທັງເປັນການສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ລັດຖະບານເພີ່ມອີກ ຈາກການບໍລິການຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານັ້ນ.

ລະບົບປະຕູຂໍ້ມູນຂ່າວສານລາວ Laoportal ແລະ ການບໍລິການດິຈິຕອນ (ePortal) ໄດ້ຖືກພັດທະນາຂື້ນ ເພື່ອເຮັດໜ້າທີ່ເປັນ ສູນລວມຂໍ້ມູນຂ່າວສານປະຕູດຽວ ເຂົ້າຫາ ບໍລິການດິຈິຕອນ ທັງໝົດ ຜ່ານຊ່ອງທາງເວັບໄຊ. ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ທີ່ https://www.laoportal.gov.la.

 

ລົງທະບຽນປະຊຸມ
ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ
ໜັງສືພິມ